Open positions
We are inviting applications for open undergraduate and graduate research positions and for postdoctoral positions in Machine Learning And Public Policy, Network Analytics and Machine Learning, and Knowledge Graphs and Natural Language Processing.

People


Faculty

Prof. Jure Leskovec

PhD Students

Kaidi Cao Serina Yongchen Chang
Weihua Hu Hamed Nilforoshan
Alexandra Porter Hongyu Ren
Yusuf Husein Roohani Camilo Ruiz
Michihiro Yasunaga Rex Ying
Jiaxuan You Jared Quincy Davis
Evan Sabri Eyuboglu Giray Ogut
Matilde Padovano Colton Gorman Stearns
Fan-Yun Sun Austin Wang
Michael Wornow Qitian Wu
Xikun Zhang

PostDocs

Maria Brbic Antoine Bosselut
Tailin Wu

Research Staff

Adrijan Bradaschia Natasha Sharp
Rok Sosic

Students

Prabhat Agarwal Ruth-Ann Hazel Armstrong
Kumar Ayush Yen-Yu Chang
Xiyuan Chen Tianyu Du
Yibing Du Federico Reyes Gomez
Xinwei He Jihun Hong
Xiaomeng Jin Farzaan Kaiyom
Sophia Kivelson Hanson Lu
Xin Lu Daisuke Masuda
Daniel Michael Noam Ringach
Michael Sun Damir Vrabac
Andrew Wang Avery Wang
Yanbang Wang Zen Wu
Xuelin Yang Jacqueline Yau
Yinan (Nancy) Zhang Yuhui Zhang
Zecheng Zhang

Visiting Scholar

Kazuhide Aikoh Marie-Laure Charpignon
Jing Huang Yoshitaka Inoue
Takashi Maruyama Shigeru Maya
Yanan Wang

Alumni

Tim Althoff
Assistant Professor, University of Washington
Ashton Anderson
Assistant Professor, University of Toronto
Stephen Bach
Assistant Professor, Brown University
Austin Benson
Assistant Professor, Cornell University
Christina Brandt
Research Scientist, Google
Michele Catasta
Justin Cheng
Research Scientist, Facebook
Cristian Danescu-Niculescu-Mizil
Assistant Professor, Cornell University
Claire Donnat
Assistant Professor, University of Chicago
David Hallac
Founder and CEO, Viaduct
William L. Hamilton
Assistant Professor, McGill University
David Jurgens
Assistant Professor, University of Michigan
Minkyoung Kim
Adjunct Research Fellow, CSIRO, Australia
Myunghwan Kim
Research Scientist, LinkedIn
Michal Kosinski
Assistant Professor, Stanford University
Srijan Kumar
Assistant Professor, Georgia Institute of Technology
Himabindu Lakkaraju
Assistant Professor, Harvard University
Shantao Li
GSK
Pan Li
Assistant Professor, Purdue University
Bowen Liu
Insitro
Caroline Lo
Research Scientist, Facebook
Julian McAuley
Assistant Professor, University of California, San Diego
Baharan Mirzasoleiman
Assistant Professor, UCLA
Seth Myers
Research Scientist, Spiderbook
Yonathan Perez
Research Scientist, Oscar Insurance
Emma Pierson
Assistant Professor, Cornell University
Dafna Shahaf
Assistant Professor, Hebrew University
Robert West
Assistant Professor, EPFL
Jaewon Yang
Research Scientist, LinkedIn
Marinka Žitnik
Assistant Professor, Harvard University